Jakość zarządzania

Teksty dostępne w tej kategorii.

 • W raporcie końcowym Instytutu Spraw Publicznych pt. "Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym" w pierwszym zdaniu stwierdza się: "Reforma administracji publicznej należy do podstawowych warunków dalszych korzystnych przemian społecznych i gospodarczych w Polsce. Jest także jednym z najpoważniejszych wyzwań dla naszego kraju pod koniec tego stulecia".

  ZałącznikRozmiar
  projakosciowa_restrukturyzacja_w_urzedach.pdf427.85 KB
 • Celem działalności gospodarczej człowieka jest zaspokojenie jego potrzeb. Wydatkowana praca zmierzająca do wytworzenia produktu, w postaci wyrobu bądź usługi, powinna być wykorzystana w stopniu najlepiej zaspokajającym potrzeby i oczekiwania klienta (petenta, pacjenta, interesanta). Proces świadczenia określonych usług powinien tak być zarządzany, aby przy danych nakładach pracy został osiągnięty za pierwszym razem, oczekiwany przez klienta (petenta) stopień satysfakcji.

  ZałącznikRozmiar
  jakosc_zarzadzania_w_administracji_samorzadowej.pdf332.38 KB
 • Zdaniem W. Kowalczewskiego „filozofię zarządzania można określić jako refleksje nad ogólnym sensem, istotą i rozwojem nauki i zarządzania […]. Poszczególne nauki wyodrębniły się z filozofii i mają podstawy filozoficzne. Także najważniejsza dyscyplina nauki, jaką jest nauka o zarządzaniu, posiada swoje podstawy filozoficzne”...

  ZałącznikRozmiar
  jakosc_zarzadzania.pdf3.05 MB
  jakosc_zarzadzania-prezentacja.pdf718.56 KB