Zarządzanie

Teksty dostępne w tej kategorii.

 • P. F. Drucker w swej ostatniej książce „Zarządzanie XXI wieku – wyzwania” pisze, że słuszne XX wieku założenia dotyczące dyscypliny zarządzania oraz praktyki zarządzania „stały się anachroniczne i nabrały zgoła karykaturalnego wydźwięku. Są już tak dalece niespójne z rzeczywistością, że stały się przeszkodami w teorii, a już na pewno w praktyce zarządzania.

  ZałącznikRozmiar
  lider_i_przywodca_zmian-prezentacja.pdf470 KB
  lider_i_przywodca_zmian.pdf353.71 KB
 • Information is becoming one of the vital necessities (if not a basic need) in the contemporary world. With globalization and the growing interdependence of human life, reliable and easy access to information becomes crucial for people who have to adapt their livelihood strategies to continuously changing conditions. Access to information is a prerequisite for survival in the modern world that is increasingly characterized by global economic and political dynamics. Access alone is, however, not sufficient.

  ZałącznikRozmiar
  WICS2009Spring--Global_Knowledge_Society.pdf155.33 KB
 • co-author: Mark Michalski

  In today’s global, highly interconnected and interrelated world a need for entrepreneurial education and training becomes more and more necessary. And it is not only for economic but also for socio-political reasons -- if not for even broader ideals of peaceful coexistence. Both Poland and China are often cited as fascinating examples and unique case studies of dynamic and successful economic transformation process where educations and skills play an increasingly important role. Both countries have experienced a long period of what has become known as historically planned economies, both struggled maintaining and preserving heritage and traditions.

  ZałącznikRozmiar
  WICS2008Sum-wawak-mich.pdf267.47 KB
 • współautor: Anna Dratwa

  Po długiej analizie potrzeb gospodarki Małopolski oraz wymagań jakie ona musi spełniać po przystąpieniu Polski do UE doszliśmy do wniosku, że musi nastąpić gruntowa przebudowa systemu zarządzania we wszystkich instytucjach zarówno urzędach administracji samorządowej oraz podległych im jednostkach takich jak szkoły, szpitale, policji itp. oraz organizacjach gospodarczych a szczególnie MŚP, które borykają się z poważnymi problemami wynikającymi z trudnościami dostosowania się do nowych wymagań formalnoprawnych, które wprowadzone na mocy ustaw, rozporządzeń i zarządzeń obowiązują w sposób obligatoryjny i fakultatywny.

  ZałącznikRozmiar
  wdrozenie_innowacji_w_zakresie_zarzadzania.pdf358.16 KB
 • współautor: Krystyna Wajda

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r , zwana dalej Konstytucją stwierdza w art. 163, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, przy czym Konstytucja zezwala na utworzenie innych jednostek samorządu regionalnego bądź lokalnego (czyli terytorialnego, w drodze ustawy art. 164).

  ZałącznikRozmiar
  samorzad_terytorialny-nadzor_wlascicielski.pdf387.28 KB
 • współautor: Krystyna Wajda

  Specyficzne cechy usług turystycznych, które dotyczą szczególności jednoczesności ich wykorzystania i konsumpcji oraz pokrywania wydatków na turystykę z funduszu swobodnej decyzji konsumenta1, wymuszają konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości popartej badaniami potrzeb obecnych oraz potencjalnych klientów.

  ZałącznikRozmiar
  jakosciowe_wymagania_klientow_przemyslu_turystycznego.pdf394.79 KB