Dążenia do doskonałości uczelni badawczych

W świecie nie ma doskonałych uczelni, ale szkoły wyższe powinny dążyć do doskonałości, której nigdy nie osiągną. Nie ma innego sposobu funkcjonowania uczelni w dobie międzynarodowej konkurencji, globalizacji i regionalnej integracji. Doskonałość to jak linia widnokręgu, która oddala się, gdy do niej się zbliżamy. Jeśli nie idziemy do przodu to się cofamy. Dlatego też celem tego opracowania jest promocja idei tworzenia uczelni badawczych w Polsce poprzez przedstawienie następujących kwestii:

  • w ramach wprowadzenia - zasad powołania pierwszych uczelni badawczych w Polsce pod nazwą szkoła akademicka w setną rocznicę na mocy ustawy13 lipca 1920 r.;
  • konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” – 2019 r.;
  • Uniwersytet Jagielloński uczelnią badawczą i co dalej;
  • problemów podnoszenia jakości zarządzania – piąty cel szczegółowy programu ID-UB;   
  • raportu oceniającego wniosek Uniwersytet Jagielloński w pierwszym konkursie w ramach programu ID-UB.
Pobierz plik artykułu (PDF)