Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Osoba prywatna jest Administratorem danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania ruchu na stronie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
 4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 6. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. osoby uprawione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.
 7. Dane nie będą poddawane przetwarzaniu zautomatyzowanemu oraz profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.