Zorganizowane konferencje

 

 1. I Sympozjum Naukowe „Własność”, 28 kwietnia 1990 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 2. II Sympozjum Naukowe, „Własność komunalna”, 1 grudnia 1990 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 3. III Sympozjum Naukowe „Własność prywatna”, 6-7 grudnia 1991r.
 4. Seminarium Naukowe ”Administracja publiczna”, styczeń 1993, Kraków,Uniwersytet Jagielloński.
 5. Konferencja Naukowa „Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach”, 8 grudnia Kraków 1995, Uniwersytet Jagielloński.
 6. Międzynarodowe Sympozjum (naukowo - aplikacyjne} „Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwach”, 15 marca 1996 r.,, Uniwersytet Jagielloński i Klub Polskie Forum ISO 9000.
 7. IV Sympozjum Naukowe „Społeczna i ekonomiczna i konsumencka ocena Jakości”, 2-4 kwietnia 1997 r., Bielsko-Biała, Uniwersytet Jagielloński i Klub Polskie Forum ISO 9000.
 8. Seminarium (naukowo-aplikacyjne) Programu Fiesta II „Rola dyrektora we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania zarządzania ujętych w EN i dyrektywach UE”, grudzień 1997 r.,  Krynica, Uniwersytet Jagielloński.
 9. Seminarium (naukowo-aplikacyjne) Programu Fiesta II „Rola pełnomocnika ds. jakości i ochrony środowiska we wdrażaniu systemu zarządzania ISO 9000 i ISO 14000”, 1-3 marca 1998 r., Mąchocice k/Kielc, Uniwersytet Jagielloński.
 10. Seminarium (naukowo-aplikacyjne) Programu Fiesta II „Zarządzanie zintegrowane w urzędach – wdrażanie TQM oraz norm  ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji państwowej  i samorządowej”, 14-16 maja 1998 r., Uniwersytet Jagielloński.
 11. Seminarium (naukowo-aplikacyjne) Programu Fiesta II „Rola mass-mediów w propagowaniu wdrażania standardów zapewnienia jakości , ochrony środowiska w Unii Europejskiej i TQM”. 14-16 czerwca 1998 r., Uniwersytet Jagielloński.
 12. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, 14-15 września 1998 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach”, 1998, Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
 14. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, 20-21 września 1999 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 15. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, 18-19 września 2000, Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego” 23-24 luty, 2001 r., Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji  w  Bielsku-Białej.
 17. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu <Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie> „Zarządzanie zmianami”, 10-12 września 2001r., Kraków Uniwersytet Jagielloński.
 18. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu <Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie> „Zarządzanie pracą”, 2002r., Kraków Uniwersytet Jagielloński.
 19. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu <Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie> „Determinanty jakości a efektywność procesów”, 2003 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 20. II Międzynarodowego Seminarium Naukowego Ukrainy i Polski, Projekty i realność europejska,   2005 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 21. I Seminarium Zarządzania Jakością Kształcenia w Szkole Wyższej 30.10. 2006 r., Kraków Uniwersytet Jagielloński.
 22. II Seminarium Zarządzania Jakością Kształcenia w Szkole Wyższej, 14 marca 2007 r., Uniwersytet Jagielloński.
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi”, 15-16 maja 2007 r., Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
 24. III Seminarium „Zarządzanie jakością kształceni w szkole wyższej” - 13 maja 2009 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 25. Konferencja  Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej „Komunikacja i jakość w zarządzaniu”, 6-7 listopada 2009 r., Kraków,Uniwersytet Jagielloński.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Projakościowa restrukturyzacja  zarządzania w  szkolnictwie  wyższym, Zakład Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, 25 – 26 czerwca 2012 r. Kraków;
 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia i jakość zarządzania”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 15-16 czerwca 2016 r.