Kierownictwo projektów badawczych

  1. Program FIESTA II, Projekt 2426/1/97, Umowa nr 107, „Wdrażanie norm Unii Europejskiej EN-ISO 9000 i Total Quality Management warunkiem rozwoju przedsiębiorstw, zmniejszenia bezrobocia i poprawy jakości pracy w urzędach i firmach Małopolski”, Kraków 1997-1998.
     
  2. Projekt badawczy KBN Nr 1H02D 01617, Umowa Nr 0166/H02/9817 – Ocena uwarunkowań i efektywności dostosowania przedsiębiorstw do acquis communautaire w zakresie wdrażania systemu ISO 9000 i realizacji zaleceń   Opinii Komisji Europejskiej „AGENDA 2000”dotyczących restrukturyzacji zarządzania firmami, Warszawa – Kraków 2000-2002.
     
  3. Projekt badawczy  - WRBW, finansowany  z wydziałowej rezerwy na badania własne – Zarządzanie w szkole wyższej,   Uniwersytet Jagielloński , Kraków 2008-2009.
     
  4. Projekt badawczy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010-2011.