Dylematy jakości zarządzania w szkołach wyższych w świetle wymogów Unii Europejskiej

Realizacja misji i celów uczelni wymaga ciągłego doskonalenia jakości zarządzania w uczelni. W tym celu szkoły wyższe muszą zidentyfikować determinanty jakości zarządzania i zaangażować pracowników i doktorantów w zarządzanie uczelnią. Korzystając z doświadczeń Japonii uczelnie dążąc do doskonałości powinny zastosować główne wartości i zasady ciągłego doskonalenia zarządzania w szkole wyższej ujęte w Modelu Znakomitości Europejskiej fundacji zarządzania Jakością. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego i decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego.

ZałącznikRozmiar
Dylematy_jakosci_zarzadzania_w_szkolach_wyzszych.pdf390.02 KB
dylematy_jakosci_zarzadzania-prezentacja.pdf1.25 MB