Ewolucja europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w ramach procesu bolońskiego a zarządzanie uczelnią

Wraz z postępującą globalizacją w świecie i integracją w Europie reformie ulega także szkolnictwo wyższe w państwach sygnatariuszach Procesu Bolońskiego. Od 19 czerwca 1999 roku, kiedy to ministrowie właściwi do szkolnictwa wyższego 29 państw (w tym Polska) podpisali tzw. „Deklarację Bolońską” głoszącą potrzebę zapewnienia atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w wymiarze ogólnoświatowym oraz zwiększenia jego znaczenia na rynku edukacyjnym. Kolejne konferencje odbyły się w : Pradze (2001), Berlinie (2003), Bergen (2005) i Londynie (2007).