Ewolucja koncepcji zarządzania w szkołach wyższych w kierunku wymogów XXI wieku

W historii szkolnictwa wyższego w Europie pojawiły się cztery podstawowe koncepcje uniwersytetu: średniowieczny i jego zaprzeczenie liberalny oraz uniwersytet państwowy i jego zaprzeczenie – uniwersytet przedsiębiorczy. W centrum układu tych powyższych koncepcji uniwersytetów znajduje się współczesny polski uniwersytet na rozdrożu, który chciałby się rozwijać, ale nie może się zdecydować - w jakim kierunku powinien dokonać wewnętrznej transformacji swego funkcjonowania i restrukturyzacji zarządzania. Czy nasz Uniwersytet też tam się znajduje? Uniwersytety muszą dziś podjąć samodzielną decyzję, w którym kierunku podążać? Wychodząc z centrum układu przedstawionych powyżej koncepcji można postawić tezę głoszącą, że najlepszą drogę rozwoju szkół wyższych w Polsce jest przyjęcie koncepcji uniwersytetu rozwojowego – czyli liberalno-przedsiębiorczego, która narusza w mniejszym stopniu autonomię akademicką niż uniwersytet tradycyjny. Celem opracowania jest pokazanie wybranych problemów ewolucji koncepcji zarządzania w szkołach wyższych w kierunku wymogów XXI wieku w Polsce na tle doświadczeń uniwersytetów amerykańskich.

Pobierz plik artykułu (PDF)