Innowacje a zarządzanie w szkole wyższej

Szkoła wyższa powinna być organizacją innowacyjną i stanowić przykład innowacyjnego myślenia, działania w zakresie: badań naukowych, kształcenia zarządzania, relacji z otoczeniem, kultury głoszonych wartości oraz postaw i postępowania jej pracowników.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz profesor PAN w swej publikacji, charakteryzując szkoły wyższe w Polsce pisze:
- „Uniwersytet Potiomkinowki obiecuje innowacje”.
- „Feudalny skansen obiecuje nam high-tech”.
Coraz częściej pojawia się pytanie – czy tradycyjna szkołą wyższa może być innowacyjnym uniwersytetem?