Jakościowe wymagania klientów przemysłu turystycznego

Specyficzne cechy usług turystycznych, które dotyczą szczególności jednoczesności ich wykorzystania i konsumpcji oraz pokrywania wydatków na turystykę z funduszu swobodnej decyzji konsumenta1, wymuszają konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości popartej badaniami potrzeb obecnych oraz potencjalnych klientów.

Pobierz plik artykułu (PDF)