Kształcenie, wiedza w organizacji inteligentnej - dylematy zarządzania

Zarządzanie wiedzą jest zagadnieniem niezmiernie złożonym. Z pojęciem tym wiążą się liczne dylematy. Wśród nich na czoło wybija się znaczenie pojęć podstawowych których właściwe zdefiniowanie warunkuje poprawne zarządzanie wiedzą. Dlatego też w poniższym referacie szeroko omówiono pojęcia: kształcenie, wiedza, organizacja inteligentna w kontekście zarządzania wiedzą oraz przedstawiono etapy kumulacji kształcenia, zmiany paradygmatu w nauce oraz dyscypliny (składowe technologiczne) organizacji inteligentnej w odniesieniu do uniwersytetu w Polsce

Pobierz plik artykułu (PDF)