Nowe trendy w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym - uwarunkowania i specyfika w Polsce

Nowe trendy w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym są konsekwencją szybko postępujących zmian w gospodarce światowej, w tym w zakresie:

  • rozwoju Informacyjnych i Komunikacyjnych Technologii,
  • pojawienia się Nowej Gospodarki, która kreuje Nową Szkołę Wyższą,
  • procesu integracji w Europie: ekonomicznej, kulturowej, politycznej,
  • postępującego Procesu Bolońskiego, który stał się drogą do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
  • konkurencji na światowym, europejskim i polskim rynku edukacji i badań naukowych.