Projakościowa restrukturyzacja w urzędach administracji samorządowej

W raporcie końcowym Instytutu Spraw Publicznych pt. "Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym" w pierwszym zdaniu stwierdza się: "Reforma administracji publicznej należy do podstawowych warunków dalszych korzystnych przemian społecznych i gospodarczych w Polsce. Jest także jednym z najpoważniejszych wyzwań dla naszego kraju pod koniec tego stulecia".

ZałącznikRozmiar
projakosciowa_restrukturyzacja_w_urzedach.pdf427.85 KB