Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym - raport z I etapu badań

Cele I etapu realizowanych badań ankietowych
- zebranie opinii profesorów i doktorów
- dokonanie, na podstawie zebranych w drodze anonimowej ankiety, opinii profe-sorów i doktorów
- opracowanie założeń do konstruowania modelu projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce.