Restrukturyzacja zarządzania wiedzą a jakość kształcenia w Polsce

Szkolnictwo wyższe w Polsce napotyka na poważne bariery rozwoju wynikające z istniejącego stanu ustawodawstwa [15] normującego jego funkcjonowanie z jednej strony oraz z sytuacji ekonomicznej uczelni państwowych z drugiej. Projekt ustawy z 24 maja 2000 r. [14] „Prawo o szkolnictwie wyższym” jest kolejną próbą przekonania społeczności akademickiej o konieczności zreformowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz propozycją rozwiązań prawnych, które mają zmienić oblicze i funkcjonowanie szkół wyższych. Zawarte w projekcie rozwiązania budzą poważne zastrzeżenia, które są jednak bardzo zróżnicowane i formułowane przez rozmaite grupy różniące się punktem widzenia na ustrój uczelni publicznych i niepublicznych, akademickich i zawodowych oraz finansowania szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

Pobierz plik artykułu (PDF)