Społeczny audyt finansowy źródłem wiedzy o przyczynach i skutkach jakości zarządzania w szkole wyższej

Głównym celem opracowania pokazanie miejsca i roli społecznego audytu finansów jako
źródła wiedzy o przyczynach i skutkach jakości zarządzania w szkole wyższej. Natomiast
dodatkowym jest zachęcenie uczelni publicznych i niepublicznych do podjęcia pogłębionych badań
tych zależności. Realizacja tego celu wiąże się z potwierdzeniem hipotezy badawczej głoszącej, że
społeczny audyt finansowy jest ważnym narzędziem doskonalenia zarządzania. Przekonanie
kierujących uczelniami o randze i wadze znaczenia społecznego audytu finansowego dla
zrównoważonego ich rozwoju, zachęci do jego stosowania.
We wprowadzeniu zdefiniowano pojęcie społecznego audytu finansowego. Następnie
przedstawiono rolę audytu finansowego i samooceny kontroli zarządczej w szkołach wyższych. W
kolejnym punkcie zaprezentowano znaczenie społecznego audytu jako elementu społecznego
audytu finansowego w zarządzaniu uczelnia. W kolejnej części opracowania omówiono rolę
zarządzania zaangażowania interesariuszy wewnętrznych szkoły wyższej w realizacji jej celów, w
kontekście społecznego audytu finansowego.
W podsumowaniu stwierdzono, że społeczny audyt finansowy, który jest bardzo ważnym
źródłem wiedzy o przyczynach i skutkach jakości zarządzania w szkole wyższej oraz wpływa
korzystnie na jakość pracy interesariuszy wewnętrznych uczelni.

Pobierz plik artykułu (PDF)