Strategia rozwoju i zarządzania narzędziem doskonalenia funkcjonowania szkoły wyższej

Przeniesienie z wojska do zarządzania organizacjami cywilnymi przez oficerów, którym po II wojnie światowej powierzono zarządzanie korporacjami, urzędami, pojęcia takie jak: strategia taktyka, front, operacja itp. Zadomowiły się na trwale w literaturze. Strategia (z greckiego) to „dział sztuki wojennej obejmujący przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości oraz jej poszczególnych kampanii i bitew”. Natomiast taktyka to „część sztuki wojennej, obejmująca teorię i praktykę prowadzenia walki przez jednostki różnych rodzajów wojsk”. Musimy więc rozróżniać strategię bitwy, wojny od taktyki ataku czy obrony podczas danej bitwy Taktyka jest więc sposobem realizacji, metodą postępowania, zmierzającego do realizacji celu działania według przyjętej strategii.