Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach procesu bolońskiego EOSW

W kwietniu 2007 roku odbyło się w Berlinie posiedzenie Grupy Wdrożeniowej Procesu Bolońskiego (BFUG), które poprzedzało konferencję ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego, która odbyła się 17-18 maja 2007 roku w Londynie. BFUG zaakceptowała stanowisko przedstawione w opracowaniu: „System europejskiego szkolnictwa wyższego w perspektywie globalnej; strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru Procesu Bolońskiego” oraz przyjęła „Raport w sprawie Europejskiego Rejestru Instytucji Akredytujących”.

ZałącznikRozmiar
uwarunkowania-doskonalenia-jakoscia-ksztalcenia-prezentacja.pdf502.55 KB
uwarunkowania_doskonalenia_jakosci_ksztalcenia.pdf345.03 KB