Uwarunkowania, założenia i dylematy zarządzania jakością w szkole wyższej

Prowadzone od kilku lat przez autora badania oraz liczne publikacje (spis w załączeniu) poświecone problematyce zarządzania jakością, informacją, wiedzą w szkole wyższej pozwoliły na syntezę spostrzeżeń, ocen i wniosków dotyczących aktualnych uwarunkowań, założeń, dylematów zarządzania jakością w szkole wyższej w Polsce na tle Procesu Bolońskiego.

Pobierz plik artykułu (PDF)