Wdrożenie innowacji w zakresie zarządzania i transfer wiedzy powiatów Małopolski - projekt

współautor: Anna Dratwa
Po długiej analizie potrzeb gospodarki Małopolski oraz wymagań jakie ona musi spełniać po przystąpieniu Polski do UE doszliśmy do wniosku, że musi nastąpić gruntowa przebudowa systemu zarządzania we wszystkich instytucjach zarówno urzędach administracji samorządowej oraz podległych im jednostkach takich jak szkoły, szpitale, policji itp. oraz organizacjach gospodarczych a szczególnie MŚP, które borykają się z poważnymi problemami wynikającymi z trudnościami dostosowania się do nowych wymagań formalnoprawnych, które wprowadzone na mocy ustaw, rozporządzeń i zarządzeń obowiązują w sposób obligatoryjny i fakultatywny.

Pobierz plik artykułu (PDF)