Wstępna ocena aktualnego projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce - prezentacja