Zarządzanie procesowe w produkcyjnej szkole wyższej