Zarządzanie rozwojem szkoły wyższej w warunkach niedoskonałej konkurencji