Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej - rozważania modelowe

Od początku istnienia szkół, ich atrybutami były: nauczyciele, uczniowie i wyposażenie. Ewolucja edukacji spowodowała wyodrębnienie się trójstopniowego szkolnictwa wyższego obejmującego studia: zawodowe (licencjackie, inżynierskie), magisterskie i doktoranckie. Uczelnie stały się organizacjami rynkowymi non profit, których podmiotami są: pracownicy i studenci, a wyposażenie jest środkiem realizacji celów podstawowych i bazowych, które przyświecają szkołom wyższym.

ZałącznikRozmiar
zarzadzanie-zatrudnieniem-prezentacja.pdf443.12 KB
zarzadzanie_zatrudnieniem_w_szkole_wyzszej.pdf423.57 KB