Edukacja - spojrzenie w przyszłość

Ideą nadającą kierunek „Spojrzenia w Przyszłość” powinna być potrzebą godnego życia i ciągłego doskonalenia „Jakości Życia”. Potrzebne jest, więc nowe spojrzenia na życie obywateli, na ich cele i związaną z nimi odpowiedzialność. Wejście Polski do Unii Europejskiej, wymaga od naszego Państwa opracowania i realizacji wizji i strategii, które będą kreować warunki rozwoju i doskonalenia funkcjonowania gospodarki oraz jakości życia wszystkich obywateli.

Pobierz plik artykułu (PDF)