Innowacje organizacyjne w sferze zarządzania w małych przedsiębiorstwach

Małe przedsiębiorstwo powinno być organizacją proinnowacyjną i stanowić przykład innowacyjnego myślenia, działania w zakresie: organizacji i zarządzania, relacji z otoczeniem, kultury, głoszonych wartości oraz postaw i postępowania jej pracowników. Coraz częściej pojawia się pytanie – czy małe przedsiębiorstwo może być innowacyjną firmą? Oczywiście, że tak, ale wtedy, gdy jej właściciel przeprowadzi projakościową, proinnowacyjną i prorynkową restrukturyzację zarządzania. Celem opracowania jest potwierdzenie tej tezy. Małe przedsiębiorstwo rozpocząć musi swe przeobrażenia od wdrożenia innowacji organizacyjnych, zwłaszcza w sferze zarządzania, pamiętając o tym, że warunkiem zaistnienia innowacji jest jej:

  • absolutna nowość,
  • wysoka jakość,
  • procesowy charakter,
  • aprobata przez pracowników,
  • świadome programowanie,
  • naturalny, przedsiębiorczy charakter.