Najważniejsze propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii profesorów

Celem poniższego opracowania, jak wynika z tytułu jest przedstawienie opinii profesorów, dotyczących propozycji projakościowych zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce, uzyskanych w ramach badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce przez autora w roku akademickim 2010 – 2011. Projakościowa restrukturyzacja szkolnictwa wyższego ma swój wymiar międzynarodowy i krajowy. Oba te wymiary są z sobą mocno powiązane. Wymiar międzynarodowy restrukturyzacji szkolnictwa wyższego to przede wszystkim realizacja zaleceń Unii Europejskiej, co wiąże się z koniecznością wdrożenia ustaleń Procesu Bolońskiego (do czego Rząd III RP się zobowiązał a Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego musiał jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem wykonać). W pytaniu otwartym w drugiej części formularza ankiety (nr 2.22.) zapisano: „Proszę zwięźle przedstawić pięć najważniejszych propozycji zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce”. Pytanie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem respondentów wypełniających kwestionariusz ankiety.