Ocena reformy szkolnictwa wyższego

Zarządzanie w szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce od uzyskania niepodległości w 1918 r. ulegało ustawicznej restrukturyzacji. Zmieniały się zasady funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz systemy zarządzania szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi. Ewolucji przez ostatnie sto lat ulegały uwarunkowania jakości zarządzania w uczelniach. Z okazji stulecia uzyskania niepodległości przez Polskę napisałem i wydałem monografię naukową zatytułowaną Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918–2018 [Wawak, 2019b]. W obszernym rozdziale szóstym (96 stron) tej książki przedstawiłem zarys ustroju i zarządzania w szkołach wyższych w Polsce, zawarte w ustawach z lipca 2018 r. W 2019 r. rozpoczęła się kolejna reforma szkolnictwa wyższego, wprowadzona przez ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego i nauki, dr. Jarosława Gowina. W powyższej monografii dokonałem wstępnej oceny tej reformy. Następnie kontynuowałem tę ocenę w następnych moich publikacjach, w tym w krótkim opracowaniu w języku ukraińskim, zatytułowanym: Управління якістю та якість управління у вищих навчальних закладах та оцінка якости наукової діяльности в Польщі, które ukazało się w monografii pod tytułem: Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти y XXI столітті [Wawak, 2021].

Pobierz plik artykułu (PDF)