Projakościowe zarządzanie strategiczne w szkolnictwie wyższym w warunkach kryzysu

Od lat toczy się dyskusja wokół kwestii czym jest szkoła wyższa – przedsiębiorstwem czy urzędem sektora publicznego? Powstanie kilkuset uczelni prywatnych wskazuje na to, że szkół wyższych nie należy zakwalifikować do sektora publicznego, choć założycielem uczelni publicznych jest państwo. Jednocześnie uczelnie są instytucjami, które nie mają właściciela i wydają dyplomy z godłem Państwa.

Pobierz plik artykułu (PDF)