Rewolucja czy ewolucja w programach kształcenia na studiach menedżerskich?

Punktem wyjścia budowy każdej strategii i wyboru drogi jej realizacji jest zawsze identyfikacja punktu wyjścia, a ten dla polskich uczelni jest przykry i bardzo niepokojący. Ranking Web of Word Universities – styczeń 2012 wymienia Uniwersytet Jagielloński dopiero na 293 miejscu; jest to pierwszą uczelnie z Polski w tym rankingu. Na 113 miejscu wymienia Akademie Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Natomiast uczelnie warszawskie zajmują kolejno: 347 pozycje – Uniwersytet Warszawski i 354 – Politechnika Warszawska. Natomiast Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu jest 381, Uniwersytet Śląski – 574, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 683, Politechnika Krakowska – 860 i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 860.1 W tym rankingu UJ zajmuje 110 pozycje w Europie, AGH – 139, UW – 139, PW – 145. W drugiej setce szkół wyższych Europy na 158 miejscu znalazł się uniwersytet z Poznania. Natomiast w trzeciej setce w Europie znalazły się: Uniwersytet Śląski (252), Politechnika Śląska (261) oraz uniwersytet z Torunia (295); a w czwartej: Politechnika Krakowska(341) i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (374).

Pobierz plik artykułu (PDF)