Rola informacji w społeczeństwie wiedzy

W marcu 2000 roku, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie, szefowie rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej podjęli decyzję o przeobrażeniu obszaru Unii w najbardziej dynamiczną i konkurencyjną w skali globalnej (świata) gospodarkę opartą na wiedzy, która zapewni:

  • zrównoważony rozwój,
  • poprawę warunków zatrudnienia,
  • harmonię społeczną,
  • doścignięcie Stanów Zjednoczonych w poziomie rozwoju gospodarczego.
Pobierz plik artykułu (PDF)