Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego

współautor: Krystyna Wajda

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r , zwana dalej Konstytucją stwierdza w art. 163, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, przy czym Konstytucja zezwala na utworzenie innych jednostek samorządu regionalnego bądź lokalnego (czyli terytorialnego, w drodze ustawy art. 164).

Pobierz plik artykułu (PDF)