Uniwersytet na rozdrożu - dążący do doskonałości w poszukiwaniu optymalnej koncepcji rozwoju

Głównym celem opracowania jest pokazanie problemu wyboru drogi optymalnego rozwoju uniwersytetu na rozdrożu i kierunku dążenia do doskonałości oraz cech proponowanej koncepcji uniwersytetu rozwojowego, czyli liberalno-przedsiębiorczego. Przed opracowaniem, oparte na prowadzonych od kilkunastu lat pracach badawczych autora, postawiono do potwierdzenia tezy:

  • Uniwersytet powinien byś świątynią wiedzy, prowadzącą badania naukowe oraz kształcić na wysokim poziomie; a władze uczelni powinny rozwijać kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność i aktywność wśród wszystkich pracowników oraz stwarzać warunki do rozwoju.
  • Tylko rozwojowy, czyli liberalno-przedsiębiorczy uniwersytet, umożliwiający szkołom wyższym zrównoważony rozwój jest gwarantem odnoszenia sukcesu na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej i prowadzi do optymalnego rozwoju i osiągnięcia wysokiego, europejskiego poziomu.
Pobierz plik artykułu (PDF)