Zarządzanie jakością życia

Ekonomia wyrosła, jak wszystkie inne nauki z filozofii dla której zasadniczym wyznacznikiem jest kryterium „wartości” a nie kryterium „korzyści”, którymi interesują się nauki ekonomiczne. Zdaniem J.Wala ekonomia koncentruje uwagę na wartościach materialnych, a filozofia daje priorytet wartościom duchowym, nie deprecjonując jednocześnie jednak rangi wartości materialnych i ich doniosłej roli w codziennym życiu człowieka. W związku z powyższym w obrębie tych dyscyplin możemy przyjąć stosowną hierarchie wartości, mającą charakter etyczno-moralnego uporządkowania ludzkich zachowań i działań.

Pobierz plik artykułu (PDF)