Expectations of students about the quality of education

In the course of educating ( somebody ) we cannot forget that the process has two sides: while educating, we do not narrow it down to passing on knowledge, but we also shape one’s personality. Unfortunately, this fact is so often forgotten by those who educate professionally and are responsible for the process. The quality of education must be, therefore, assessed through the prism of both parts of the notion “to educate” (somebody), and the idea of quality must take into account the multiple effects of education.

Dylematy procesu integracji polskiego szkolnictwa wyższego z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego

Integracja to żmudny i długotrwały proces scalenia systemu i obszaru nauki i edukacji w jedną, jednolitą całość. W przypadku szkolnictwa wyższego to stopniowe scalenie odrębnych systemów i obszarów usług badawczych i edukacyjnych świadczonych w krajach rozwijającego się związku integracyjnego w jeden system panujący na jednolitym obszarze ugrupowania integracyjnego, obejmującego te państwa. Takim nieformalnym ugrupowaniem integracyjnym jest Europejski Obszar Szkolnictwa Szkolnictwa Wyższego.

Dylematy jakości zarządzania w szkole wyższej

Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych, czyli jakość pracy zarządzających, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uczelni. jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

Subskrybuj zawartość